Av. Arb. Furkan DÜNDAR (LL.M.)

Av. Furkan Dündar, 2014 yılında lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2015-2016 yılları arasında İngiltrede eğitim görmüş ve Cambridge Law Studio’da İngilizce Hukuk Eğitimi almıştır.  Altınbaş Üniversitesinde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Limited şirketlerde müdürlerin yetkilerinin sınırlandırılması ve görevden alınması konusunda yüksek lisans tezi 2019 yılında yayımlanmıştır. Altınbaş Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora programına devam etmektedir.  Ticaret hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ile aile hukuku alanında çalışmalarına devam etmektedir. Uzlaştırmacı ve arabuluculuk siciline kayıtlı olup ayrıca noterlik ruhsatına sahiptir. 

Yol Tarifi