TÜRK HUKUKUNDA SORUMLULUK SİGORTASI VE RİZİKO KAVRAMININ TTK MADDE 1473 VD UYARINCA İNCELENMESİ

Makalemizde Türk hukukunda sorumluluk sigortası ve riziko konusu ele alınacak olup, TTK madde 1453 ve devamı uyarınca öncelikle sigorta sözleşmesinin genel bir tanımı yapılacak, daha sonrasında hukuki nitelik olarak sözleşmenin tarafları incelenecek ve daha sonrasında ise Türk hukuk sistemi ele alınarak sorumluluk sigortaları ve riziko incelenecektir. 

Devamı için tıklayınız.

Yol Tarifi