Limited Şirketlerde Müdürlerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Görevden Alınması

Furkan DÜNDAR

Yüksek Lisans Bitirme Tezi

BİRİNCİ BÖLÜM 

I. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI 

A. GENEL KURUL 

Türk Ticaret Kanununda sayılan zorunlu organlar genel kurul ve müdürlerdir. Kural olarak, limited şirketler faaliyetlerini organlar vasıtasıyla yerine getirmektedir. Tüzel kişilik, organları aracılığı ile varlığını hissettirmektedir.1 Limited şirket organları, TTK’nin 616 Maddesi vd genel kurul, TTK’nin 623’üncü m. ise müdürler olmak üzere limited şirketin organları başlığı altında düzenlenmiştir. Şirketin irade ve karar organı olarak genel kurul, temsil ve yönetim organı olarak ise müdürler olarak belirtilmiştir. Doktrin ve uygulama göz önüne alındığında ise denetçilerin TTK uyarınca zorunlu bir organ olarak düzenlemediği düşünülmektedir. Zorunlu organlardan birinin bulunmaması ya da toplanamaması, ortaklığın mahkemece feshine yol açabilir.(TTK 636/2) Organlar açısından TTK da işlevler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.

Devamını okumak için tıklayın.

Yol Tarifi