VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNİN İFA ENGELLERİ SİSTEMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

İngilizcesinin International Sale of Goods and Related Transactions olarak adlandırılan1,kısaltması olarak ‘’CISG2’’ kullanılan ve Türkçeye Viyana satım sözleşmesi olarak çevirilen bu antlaşma taşınır mal satımına ilişkin düzenlemeler içeren bir sözleşmedir. 11 Nisan 1980 yılında kabul edilen antlaşma hükümleri, 1988 yılında yürürlüğe girerek işler hale gelmiştir.

Türk hukukunda ise CISG 2011 yılında hiçbir çekince koyulmadan kabul edilmiştir. Çekince koyulmadan sözleşmenin Kabul edilmesi sebebiyle CISG doğrudan uygulama alanı bulacaktır3.

11 Ağustos 2011 tarihinden itibaren CISG, Türkiye nezdinde uygulanmaya başlanmıştır.4 CISG, sözleşmenin oluşumunu, tarafların yükümlülüklerini ele alan bir sözleşme türüdür. Bu antlaşma ile alıcı ve satıcının hakları, yükümlülükleri ve menfaatleri eşit bir şekilde dengelenmeye çalışılmıştır.

CISG, sözleşme hükümlerinin ifa edilmesinde bir sorun olması halinde durumunda detaylı bir çözüm yolu sunmaktadır.5

CISG, hukuk sistemlerinde farklı muameleye sahip olan taşınır mal satım ilişkilerindeki karmaşayı çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir antlaşmadır. 2020 yılında, Uncitral tarafından milletlerarası satım sözleşmelerinde tek tip ve satış odaklı kılavuz onaylamıştır.6 CISG ile birlikte modern, tek tip ve herkes tarafından kullanılabilecek bir uluslararası taşınır mal satım sözleşmesi yapılması amaçlanmıştır.Tüm makale için tıklayın (pdf)

veya 

https://www.academia.edu/72757343/Viyana_So_zles_mesinin_I_fa_Engelleri_Yo_nu_nden_I_ncelenmesi

 

Yol Tarifi